• ഗുണമേന്മയുള്ള

  ഗുണമേന്മയുള്ള

  എല്ലായ്പ്പോഴും ആദ്യ സ്ഥലത്ത് ഗുണമേന്മയുള്ള ഇടുന്നു കർശനമായി ഓരോ പ്രക്രിയയുടെ ശൈലി മേൽനോട്ടം.
 • സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

  സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

  ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ജിഎംപി അംഗീകൃത ഐഎസ്ഒ അംഗീകൃത വിഹ്ത് ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള ഉണ്ട്.
 • നിര്മ്മാതാവ്

  നിര്മ്മാതാവ്

  ഞങ്ങൾ ഫാക്ടറി ഒരു നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച.
 • Service

  Service

  മികച്ച സേവനം ഉണ്ട്.
 • 1467163669

നമ്മുടെ കഥ

Golden Everbest was founded in 2011. With 10 years fast development, the group

 now has three subsidiary companies, including Golden Everbest HK Limited, 

Hebei Deqi Bio-technology Co.,Ltd, Unimax  Chemicals  Limited, as well

as five oversea offices located in Hongkong, Egypt, Austrilia, USA and Vietnam. 


ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!